Измиващ препарат за съдомиялна машина 1,5 кг Увеличете

Измиващ препарат за съдомиялна машина 1,5 кг

● Биоактивни ензими - ефективен дори при ниски температури на миене

● Активен кислород за пълно почистване

● Осигурява защитна глазура срещу повреда на стъкло и порцелан

Care Collection

Повече детайли

7848970 / 10116160

23,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Фирмен препарат на Miele за миялна машина. Специалната формула разработена от Miele осигурява отлични резултати за почистване с миялна машина.

Начин на употреба: В зависимост от степента на зацапване на съдовете и приборите заредете в касетата за препарат за миене на миялната машина Miele 20 ÷ 30 гр. от този прах за миене.


Съдържание:
натриев карбонат >30%, натриево карбонатен пероксид 5-15%, натриев дисиликат 0,2-5%, бутанол етоксилиран пропоксилиран 0,2-5%, протеазни <0,2%

Внимание: Xi –Дразнещ ,R41-Риск от сериозно увреждане на очите. S2-Да се пази далече от обсега на деца. S26-При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода, и да се потърси лекарска помощ. S39- Да се носят предпазни средства за очите и лицето. S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ, и да се покаже опаковката или етикета на продукта. S56 - Изхвърляйте продукта и неговата опаковка само на места предназначени за опасни или специални отпадъци.
Съдържа протеаза, може да предизвика алергични реакции.

Продуктът е класифициран и обозначен по директивите на ЕС / наредбата за опасните вещества.