Непрекъснатото развитие и усъвършенстване е в основата на ккорпоративната дейност на Miele. Този начин на работа и стратегия се доказват с многобройните награди и отличия, които се получават непрекъснато от Miele от много години. Въз основа на тези награди се доказват качествата и техническата новост на уредите.

x 01 x 02 x 03 
x 04 x 05  x 06
x 07  x 08 x 09 
x 10 x 11 x 12
x 13 x 14 x 15
x 16 x 17 x 18
x 19 x 20 x 21 
x 22 x 23 x 24 
x 25 x 26 x 27
x 28 x 29 x 30
x 31 x 32 x 33 
x 34 x 35 x 36
x 37 x 38 x 39