01

Награди за дизайн

Непрекъснатото развитие и усъвършенстване е в основата на корпоративната дейност на Miele. Този начин на работа и стратегия се доказват с многобройните награди и отличия, които се получават непрекъснато от Miele от много години. Въз основа на тези награди се доказват качествата и техническата новост на уредите.
научете повече

 02

Miele награди

Непрекъснатото развитие и усъвършенстване е в основата на ккорпоративната дейност на Miele. Този начин на работа и стратегия се доказват с многобройните награди и отличия, които се получават непрекъснато от Miele от много години. Въз основа на тези награди се доказват качествата и техническата новост на уредите.
научете повече